WEB TABANLI PDKS


Web tabanlı Pdks yazılımımız; Visual studio.net platformunda geliştirilen, dünyanın en ucuz ağı interneti kullanan, farklı mekanlardan kullanım imkanı veren yeni nesil personel devam kontrol yazılımıdır. Bilgilendirme, karar vs. tüm şubelere aynı anda ulaştırılabilir, çalışanların tüm hareketleri farklı lokasyonlardan izlenebilir.


Yazılım Hakkında

Web tabanlı PDKS uygulamaları firmaya ne kazandırır?

 • Bunun en öncelikli ve net cevabı bağımsız platform yapısıdır.
 • Dilediğiniz yerden sadece kullannıcı adınız ve parolanız ile internete girip ; program verilerine ulaşabilirsiniz.
 • Ayrıca yetki vermeniz halinde; aynı lokasyonda , herhangi bir PC ye sahip herkes bu programı kullanabilir.
 • Kullanıcıların programı kullanabilmesi için her bilgisayara ayrı ayrı program kurulmasına gerek yoktur , tek bir merkeze kullanılacak programa yetki verilen tüm kişiler giriş yapabilir.
 • Web tabanlı PDKS uygulamasında bilgisayarınızın çalınma olasılığı veya sistemin çökmesi de sorun olmaktan çıkar;farklı bir makine de işlemlerinize rahatlıkla devam edebilrsiniz.

Web tabanlı PDKS yazılımının standart  PDKS yazılımlarına göre avantajları;

 • Aynı organizasyona bağlı çoklu ve değişik mekanlardan kullanım (şube,fabrika,depo,saha,seyahat)
 • Ağ sistemi olarak dünyanın en ucuz ağı olan Interneti kullanma
 • Yazılım indirme,yükleme,kurma vb. gerekmez, standart web tarayıcılar ile kullanım
 • Mobil cihazlarla kullanım
 • Bakım ve geliştirme kolayığı

Web Tabanlı Personel Devam Kontrol Yazılımının Özellikleri

 • Web tabanlı personel devam  kontrol yazılımı Visual Studio.net platformunda geliştirilmiştir.
 • Program dili Türkçe ve İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 • MSSQQL veritabanını kullanmaktadır.
 • İnternet servis sağlayıcıları tarafından görüntülenmekte olup, kullanıcı bilgisayarına kurulum gerekmemektedir.
 • Program Windows Xp ve üstü işletim sistemlerini desteklemektedir.
 • Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcılar oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 • Tanımlı kullanıcılar için yetki seviyesi ayarlanabilmektedir.
 • Kullanıcı logları (işlemleri) geri planda saklanmakta , kullanıcın yaptığı işlemler görülebilmektedir.
 • Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No.,Medeni Durum,Aile Bilgileri,Kan Grubu vb.)tanımlanabilir.
 • sınırsız sayıda şirket, departman, alt departman ve birim tanımlamaları oluşturulabilir.
 • Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmektedir.
 • Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek,çay molaları vb.) ayrı ayrı tanımlanabilmeliktedir.
 • Bu çalışma grupları içerisinde 4 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla,akdi tatil fazla,hafta tatili fazla , resmi tatil fazla,gibi)ve fazla mesaide verilen mola(yemek,çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
 • Çalışma vardiyaları ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli,Ücretsiz,Yıllık,Vizite,Rapor vb.) tanımlanabilmektedir.
 • Oluşturulan her izin türü tanımı için;SSK gününün dahil edilip edilemeyeceği,hafta tatilinin ve resmi tatillerin izin gününden sayılıp sayılamayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 • Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
 • İzin kayıtlarının kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmektedir.
 • İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını yada tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülebilmesi sağlanabilmektedir.
 • Yıl içerisindeki resmi tatiller ve yarım gün resmi tatiller tanımlanabilmektedir.
 • Geçiş hareketlerini tamamlamayan , eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmektedir.
 • Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir.Böylelikle giriş-çıkış kayıtlarının  karışması engellenebilmektedir.
 • Gün içerisinde normal mesaisini tamamlayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmektedir.
 • Denkleştirmeyle ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmektedir.
 • Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmektedir.
 • Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmi tatil,yıllık izin ,ücretli izin,vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.
 • Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri,puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmektedir.
 • Hafta tatil hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmektedir.
 • Çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük,Haftalık,Aylık)tamamlanabilmektedir.
 • Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmektedir.
 • Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmektedir.
 • Sistem  içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması , fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmaktadır.
 • Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik göstererek, size uygun özel tanımlamalarda eklenebilmektedir.
 • Günlük giriş - çıkış , gelmeyenler,geç kalanlar,erken gidenler,devamsızlar,fazla mesai yapanlar,izin raporlamaları gibi raporlamalar alınabilmelidir.
 • Günlük ilk giriş son çıkış raporu,belirli tarihler arası işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporları,izinli iken çalışanlar raporları, içeridekiler - dışarıdakiler raporu alınabilmektedir.
 • Günlük,haftalık,aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı,grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 • Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Sistem tüm bordro programlarına uyumlu çıktı dosyası verebilmektedir.
 • Yazılımdan alınan tüm raporlar excel,pdf,word,xml,html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 • Polimek Elektronik TSE'nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim,yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.