PDKS 3.0 Standart


Pdks 3.0; MSSQL veritabanlı, çok kullanıcı desteği olan, sınırsız sayıda departman, alt departman,izin tanımı vb..yapabileceğiniz kullanıcı dostu profesyonel personel devam kontrol yazılımımızdır.


Yazılım Hakkında

 • Personel Devam Kontrol (PDKS )3.0 yazılımı VisualStudio.net platformunda Polimek Elektronik tarafından geliştirilmiştir. 
 • MSSQL veritabanını kullanmaktadır.
 • Program dili Türkçe veya İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 • Pdks 3.0 yazılımı Windows Xp ve üstü işletim sistemlerini desteklemektedir.
 • sınırsız sayıda kullanıcı (client) desteği olup , aynı anda çok kullanıcılı çalışma imkanı sağlamaktadır.
 • Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcı oluşturabilmekte , ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 • Tanımlı kullanıcılar için yetkiler ayarlanabilmektedir.
 • Kullanıcı logları(işlemleri) geri planda saklanmakta ve hangi kullanıcının ne tür işlemler yaptığı görülebilmektedir.
 • Personellerin tüm özlük bilgileri(T.C. Kimlik No.,Medeni Durum,Aile Bilgileri,Kan Grubu,vb.) tanımlanabilmektedir.
 • Personel tanımlamaları ekranında ücret bilgileri girilerek, ay sonu maaş hesaplaması ayrıca bir bordro kısmına aktarılmadan yazılımdan alınabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda;şirket,departman,birim,alt birim,tanımlamaları oluşturulabilmektedir.
 • Programdaki tüm tanımlamalar ve parametreler kolay ve anlaşılır olup, program destek almaksızın çok rahat kullanılabilmektedir.
 • Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmektedir.
 • Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek,çay molaları vb.) ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.
 • Bu çalışma grupları içerisinde 4 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla,akdi tatil fazla,hafta tatili fazla , resmi tatil fazla,gibi)ve fazla mesaide verilen mola(yemek,çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilmektedir.
 • Çalışma vardiyaları (gruplar) ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli,Ücretsiz,Yıllık,Vizite,Rapor vb.) tanımlanabilmektedir.
 • Oluşturulan her izin türü tanımı için;SSK gününün dahil edilip edilemeyeceği,hafta tatilinin ve resmi tatillerin izin gününden sayılıp sayılamayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 • Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
 • İzin kayıtlarının kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmektedir.
 • İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülmesi sağlanabilmektedir.
 • Yıl içerisindeki resmi tatiller ve yarım gün resmi tatiller tanımlanabilmektedir.
 • Geçiş hareketlerini tamamlamayan , eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmektedir.
 • Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir.Böylelikle giriş-çıkış kayıtlarının  karışması engellenebilmektedir.
 • Gün içerisinde normal mesaisini tamamlayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmektedir.
 • Denkleştirmeyle ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmektedir.
 • Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmektedir.
 • Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmi tatil,yıllık izin ,ücretli izin,vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.
 • Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri,puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmektedir.
 • Hafta tatil hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmektedir.
 • Çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük,Haftalık,Aylık)tamamlanabilmektedir.
 • Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmektedir.
 • Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmektedir.
 • Sistem  içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması , fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmaktadır.
 • Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik göstererek, size uygun özel tanımlamalarda eklenebilmektedir.
 • Günlük giriş - çıkış , gelmeyenler,geç kalanlar,erken gidenler,devamsızlar,fazla mesai yapanlar,izin raporlamaları gibi raporlamalar alınabilmelidir.
 • Günlük ilk giriş son çıkış raporu,belirli tarihler arası işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporları,izinli iken çalışanlar raporları, içeridekiler - dışarıdakiler raporu alınabilmektedir.
 • Günlük,haftalık,aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı,grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 • Puantaj sonrası Ayrıntılı Rapor (Aylık Ayrıntılı İcmal) , Ascii (Aylık Toplam) Rapor, Devamsızlar Raporu, Çalışma Grubu Raporu (personel ay içerisinde hangi vardiyada kaç gün çalışmış),Fazla Mesai Detaylı/Özet Rapor,Hafta Tatilinde /Resmi Tatilinde Çalışanlar Raporu vb. raporlar alınabilmektedir.
 • Tüm raporlamalar aynı ekran üzerinden ilgili birimlere mail gönderimi yapabilmektedir.
 • Raporların SMS yoluyla gönderimi sağlanabilcektir.
 • Raporlama sihirbazlarıyla kullanıcıların kendi raporlarını dizayn etmeleri sağlanabilmektedir.
 • Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Ay sonu yazılım üzerinden ayrıca bir bordro programına gerek kalmadan, maaş parametreleri tanımlanarak,maaş hesaplaması yapılabilmektedir.
 • Maaş hesaplarının bilgileri saklanarak, geçmiş aylara yönelik kontrol imkanı sağlanabilmektedir.
 • Yazılım tarafında kullanıcı tarafından silinen veriler geri dönüşümde saklanmakta,gerektiği takdirde tekrar kazanım yapılabilmektedir.
 • Sistem tüm bordro programlarına uyumlu çıktı dosyası verebilmektedir.
 • Yazılımdan alınan tüm raporlar excel,pdf,word,xml,html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 • Polimek Elektronik TSE'nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim,yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.